Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Mroczne Tajemnice w wersji angielskiej.
PoziomkaZ Forum > > Newsy > Mroczne Tajemnice
Zdunek
Oddajemy Wam Mroczne Tajemnice w wersji angielskiej.
By ?ci?gn?? Dark Mysteries v. 1.04 zobacz rozszerzenie newsa.
Zdunek
Wersja finalna t?umaczenia moda Mroczne Tajemnice jest ju? zako?czenia. Wielkie podzi?kowania nale?? si? osobom które t?umaczy?y, poprawia?y i testowa?y moda. Zaj??o to du?o czasu, lecz po roku i czterech miesi?cach ca?? praca jest zako?czona smile.gif Teraz chc? przedstawi? nicki osób które pracowa?y nad angielsk? wersj? Mrocznych Tajemnic;

T?umacze:
Xardas Bruder, Zelazko, Beliar, Bela, Molka, hwep, Luke, Rider, Aeskel, Vedymin, rathgar, Ojciec Dyrektor, Varrok, The Snajper, Frodo

Osoby poprawiaj?ce b??dy:
diego_pmc, Korianus, Xardas 2008, Noneimportant, Altair-AoD

Testerzy:
Xardas Bruder, Zelazko, Korianus, Altair-AoD

Download:
http://www.poziomkaz.pl/articles/310

NOTA: Je?li startujesz moda, najlepszym rozwi?zaniem b?dzie u?ycie Gothic Starter z wy??czon? opcj? Repearse Scripts option, bo powoduje to problemy.

?yczymy mi?ej gry wink.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.