Witam, nie wiem czy prawid?owo zamieszczam ten temat. Ale zauwa?y?em ?e transfer przedmiotów z infentory do inventory za pomoc? shift(na przyk?ad ruda) odbywa si? zbyt d?ugo, bardziej mi przypomina p?tl?. Nie wiem te? na ile modding pozwala ale najprawdopodobniej, je?li macie kody da si? to zrobi? a mo?e nawet móg?bym pomóc smile.gif potrafi? programowa? w C++, ale przecie? j?zyk nie jest granic?. ostatnio dosta?em b??d gothica pure virtual function która mi podpowiedzia?a ?e inventory jest list? obiektów, by? mo?e transfer jest pojedyncz? funkcj?.