Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

PoziomkaZ Forum _ Mroczne Tajemnice _ Mroczne Tajemnice w wersji angielskiej.

Posted by: Zdunek Apr 25 2009, 11:33 AM

Oddajemy Wam Mroczne Tajemnice w wersji angielskiej.
By ?ci?gn?? Dark Mysteries v. 1.04 zobacz rozszerzenie newsa.

Posted by: Zdunek Apr 25 2009, 11:37 AM

Wersja finalna t?umaczenia moda Mroczne Tajemnice jest ju? zako?czenia. Wielkie podzi?kowania nale?? si? osobom które t?umaczy?y, poprawia?y i testowa?y moda. Zaj??o to du?o czasu, lecz po roku i czterech miesi?cach ca?? praca jest zako?czona smile.gif Teraz chc? przedstawi? nicki osób które pracowa?y nad angielsk? wersj? Mrocznych Tajemnic;

T?umacze:
Xardas Bruder, Zelazko, Beliar, Bela, Molka, hwep, Luke, Rider, Aeskel, Vedymin, rathgar, Ojciec Dyrektor, Varrok, The Snajper, Frodo

Osoby poprawiaj?ce b??dy:
diego_pmc, Korianus, Xardas 2008, Noneimportant, Altair-AoD

Testerzy:
Xardas Bruder, Zelazko, Korianus, Altair-AoD

Download:
http://www.poziomkaz.pl/articles/310

NOTA: Je?li startujesz moda, najlepszym rozwi?zaniem b?dzie u?ycie Gothic Starter z wy??czon? opcj? Repearse Scripts option, bo powoduje to problemy.

?yczymy mi?ej gry wink.gif

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)