Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

PoziomkaZ Forum _ Warsztat _ problem z transferem przedmiotów z inventory

Posted by: przemko Aug 26 2012, 07:32 PM

Witam, nie wiem czy prawid?owo zamieszczam ten temat. Ale zauwa?y?em ?e transfer przedmiotów z infentory do inventory za pomoc? shift(na przyk?ad ruda) odbywa si? zbyt d?ugo, bardziej mi przypomina p?tl?. Nie wiem te? na ile modding pozwala ale najprawdopodobniej, je?li macie kody da si? to zrobi? a mo?e nawet móg?bym pomóc smile.gif potrafi? programowa? w C++, ale przecie? j?zyk nie jest granic?. ostatnio dosta?em b??d gothica pure virtual function która mi podpowiedzia?a ?e inventory jest list? obiektów, by? mo?e transfer jest pojedyncz? funkcj?.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)