IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera, Prosty tutek dla pocz─?tkuj─?cych, jak stworzy─? jaskini─?.
Zdunek
post Nov 8 2009, 12:33 PM
Post #1


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 335
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Prosty tutorial jak stworzy─? jaskini─? w 3d maxie. Je??li chcecie pozna─? podstawy 3d maxa i tworzenia ??wiat??w to zapraszam do przeczytania tego artyku??u wink.gif

PS: Jest to cz─???─? pierwsza, mam nadziej─? ??e uda si─? stworzy─? reszt─? biggrin.gif
PS2: Jak zobaczycie na filmiku, na ko??cu, ma??y ??wiat, przy tworzeniu tutk??w planujemy zrobi─? ma??ego grywalnego moda, z tej racji na pewno przydadz─? si─? ludzie co maj─? umiej─?tno??ci i ch─?─? przekazania wiedzy innym, poszukujemy og??lnie ludzi od spacera, skrypt??w i 2d


--------------------


Tylko idiota problem rozwi─?zuje komend─? format c:
Nie jestem pesymist─?, jestem optymist─? z do??wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Nov 8 2009, 12:33 PM
Post #


Google Ads


Je??eli nie chcesz widzie─? reklam, Zarejestruj si─?.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Zdunek
post Nov 8 2009, 12:44 PM
Post #2


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 335
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Wersja PDF:
http://poziomkaz.pl/otherfiles/od_zera_do_moddera_cz_1.pdf

Tutek poka??e jak w praktyce szybko zrobi─? ??adny ??wiat, w tym przypadku opisz─? jak zrobi─? system jaski??, czyli co?? co jest rzecz─? problematyczn─? dla wi─?kszo??ci os??b.

Program na kt??rym pracuj─? to 3d Max v. 8.
Podstawowe narz─?dzia z kt??rymi b─?dziemy pracowali:
Zestaw narz─?dzi Edit Poly, tu skorzystamy z:
- Extrude
-Veld target
- MsSmoth
- cut
- connect
Narz─?dzia podstawowe(Przesuwanie, skalowanie, obracanie)
Pierwsze co to tworzymy jaki?? obiekt na kt??rym b─?dziemy pracowa─?, ja tworz─? zwyk??ego Boxa z panelu po prawej. Potem proponuj─? klikn─?─? F4 by pojawi??y si─? kraw─?dzie.
By przej??─? do w??a??nie zestawu narz─?dzi(trybu pracy) Edit poly trzeba klikn─?─? prawym na obiekcie, wybra─? convert to -> Edit poly i jeste??my w trybie pracy Edit poly.

W Edit poly jest kilka tryb??w pracy:
Vertexami(wierzcho??kami) Ô?? te trzy kropki.
Edgami(kraw─?dziami) Ô?? ten tr??jk─?t
Orderami(obramowaniem) Ô?? to ucho, ale tego nie b─?dziemy u??ywa─?
Poligonami(p??aszczyznami) Ô?? ten pe??ny kwadrat
Elementem Ô?? ten sze??cian, te?? nie b─?dziemy u??ywa─?.

Je??li mamy stworzony ten box i jest ju?? przekonwertowany do Edit poly to musimy si─? zastanowi─? jak du??y ma by─? ten kawa??ek kt??ry z niego stworzymy i jak bardzo szczeg????owy. Ja chc─? z niego stworzy─? ma??─? grot─?, wi─?c w??─?czam sobie edycj─? edgami. Zaznaczam jedno Edge()

przyciskam Ring(1) by zaznaczy??y mi si─? edgi dooko??a i bior─? ten guzik przy connect, powinno otworzy─? si─? okienko w kt??rym ustalamy ile ma by─? nowych kraw─?dzi i jak maj─? by─? rozmieszczone, w moim przypadku chc─? by by??y 3 nowe kraw─?dzie dooko??a, wi─?c wpisuj─? w segments 3 i klikam ok. Jak wida─? pojawi??y si─? trzy kraw─?dzie. Chc─? by na innych p??aszczyznach tak??e pojawi??y si─? kraw─?dzie, robi─? analogicznie do powy??szego(nie daj─? screen??w i pozostawiam Wam mo??liwo??─? pr??bowania).
Mi wysz??o co?? takiego:

Teraz by wymodelowa─? kszta??t groty u??yjemy edycji vertexami.
Zaznaczamy pojedyncze vertexy i przeci─?gamy je w odpowiednich kierunkach(w??─?czamy przesuwanie)

Je??li kto?? nie ma opanowane przesuwania vertex??w oraz obracania przestrzennego to mo??e by─? problem, nie opisz─? jak naj??atwiej bo to kwestia tylko i wy??─?cznie wprawy(do pracy rodacy wink.gif )
Po kr??tkim czasie wysz??o mi co?? takiego:

Kwesti─? problematyczn─? w tym co wysz??o mo??e by─? brak vertex??w po wyci─?gni─?ciu ty??u, by ty?? jaskini nie mia?? prostej ??ciany. Tu na ratunek przychodzi cut(Edit poly, tryb edycji vertex??w). Naje??d??amy na jeden verte, gdy zmieni si─? na taki ma??y krzy??yk to klikamy, i doje??d??amy do drugiego, jak si─? zmieni na ten ma??y krzy??yk to klikamy. Screen przedstawia moment po klikni─?ciu pierwszego i przed klikni─?ciem drugiego

Trzeba t─? operacj─? powt??rzy─? dla jeszcze 3 takich miejsc.
Odwracamy obraz w??a??ciwie o 180 stopni, by widzie─? t─? ??ciank─? kt??ra zosta??a p??aska i kt??ra ma by─? wyj??ciem z tej groty. Bierzemy zaznaczanie poligonami i zaznaczamy te poligony na p??askim(warto tu zaznaczy─? opcj─? ignore backfacing) najlepiej jest zaznacza─? pojedynczo z przytrzymanym guzikiem Lewy-CTRL. Po zaznaczeniu uruchamiamy opcj─? extrude(powiedzmy ??e automatyczn─?, nie klikamy w ten guzik obok napisu extrude). Gdy opcja extrude jest aktywna to naciskamy na zaznaczone wcze??niej poligony, przytrzymujemy i przesuwamy myszk─?, by powi─?kszy??o si─? tak jak chcemy.

Przesuwamy vertexy tak by korytarz nie wygl─?da?? identycznie w r????nych cz─???ciach, extrudujemy, i znowu przesuwamy, do czasu gry osi─?gniemy odpowiedniej d??ugo??ci korytarz.
Mo??emy tak??e obraca─? zaznaczone Poligony, t─? strza??eczk─? w k????ko przy opcji przesuwania w g??rnym panelu, dzi─?ki czemu nasz tunel mo??e i??─? w g??r─?, w d??l, w bok i w og??le jak chcecie.
Przy bardziej rozbudowanych rzeczach przydatna jest opcja Veld Target(dost─?pna przy edycji vertexami) dzia??a na zasadzie ??e klikamy w jeden verte potem w drugi i vertexy si─? ??─?cz─?(mo??na w ten spos??b ??─?czy─? kilka obiekt??w, np. grot─? ze ??wiatem zewn─?trznym.
Je??li chcemy zrobi─? wi─?cej szczeg??????w w danym miejscu(by np. zrobi─? pop─?kan─? ??cian─?) to zaznaczamy poligony w tym miejscu i naciskamy MSSmoth.

Po sko??czeniu modelowania jaskini bierzemy edycj─? poligonami, u??ywamy skr??tu L-CTRL + A by zaznaczy─? wszystkie poligony i szukamy opcji Flip w panelu po prawej. A to po to by ??ciany by??y od ??rodka a nie od zewn─?trz. ??ciany b─?d─?ce na zewn─?trz po prostu u??atwiaj─? prac─?, w szczeg??lno??ci pocz─?tkuj─?cym.

Ten tutek to og??lny opis wa??niejszych opcji przy tworzeniu ??wiata tak by pozna─? te narz─?dzia, nie jest to tutek jak stworzy─? super ??wiat, lecz jakie s─? potrzebne do tego narz─?dzia i jak si─? je u??ywa. Jest on raczej dla pocz─?tkuj─?cych z wi─?kszym zapa??em. Oczywi??cie je??li Wam nie wychodzi to si─? nie martwcie, nie od razu Rzym zbudowano.


Mi og??lnie wysz??o co?? takiego, podkre??lam ??e by??a to robota w??a??ciwie na 2 minuty.


Dawajcie screeny z w??asnych prac w komentarzach, jako hosting proponuj─? wklejasz.pl wink.gif


Zuploadowany filmik pokazuj─?cy ca??y proces oraz rzecz kt??r─? mo??na uzyska─? u??ywaj─?c tych kilku prostych opcji--------------------


Tylko idiota problem rozwi─?zuje komend─? format c:
Nie jestem pesymist─?, jestem optymist─? z do??wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dinitri
post Nov 9 2009, 12:05 PM
Post #3


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 24-June 09
Member No.: 1,472Mam pytanie jak si─? ma skala programu do gothica?
Jak sze??cian ma 1x1x1 to w grze jaki b─?dzie?

Tak og??lnie to fajny tutek biggrin.gif
Czekam na nast─?pn─? cz─???─?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gothicman123
post Nov 29 2009, 07:01 PM
Post #4


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 7
Joined: 17-October 09
Member No.: 2,296Mo??e kto?? da─? linka do ??ci─?gni─?cia tego programu bo na goglach niemoge znale??─?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 20th May 2019 - 11:20