IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Wywiad z Ziutkiem - Legend of Ahssun
Rating 4 V
Desoslaw
post Jan 12 2009, 04:57 PM
Post #1


Cie?
**

Group: Redaktor
Posts: 48
Joined: 6-January 09
From: Gmod Idiot Box
Member No.: 106Mod o nazwie Legend of Ahssun to projekt ekipy AL-ma ale jest w tym projekcie Polak który ujawni? mi nieco info o modzie zaczn? od fabu?y.

Bohaterem jest ?o?nierz który przybywa do tytu?owego Ahssun po wojnie z orkami i chce mieszka? spokojnie. Jednak ?e dochodzi do kolejnej wojny tylko dlatego ?eby uspokoi? lud który chce obali? króla.

Mod oferuje wiele nowych zmian jak kobiety orków, nowe zbroje na nowych modelach, nowy sposób walki i wiele ró?nych elementów.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Jan 12 2009, 04:57 PM
Post #


Google Ads


Je?eli nie chcesz widzie? reklam, Zarejestruj si?.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Desoslaw
post Jan 12 2009, 04:57 PM
Post #2


Cie?
**

Group: Redaktor
Posts: 48
Joined: 6-January 09
From: Gmod Idiot Box
Member No.: 1061: To wi?c pierwsze pytanie do AL-Ma. Sk?d wzi?? si? pomys? na Legend of Ahssun ?

Pomys? na LoA wzi?? si? po obejrzeniu paru filmów. Niepami?tam jakie to ju? dok?adnie by?y. Pomy?la?em, i? warto by by?o zrobi? co? podobnego, ale nieco zmieni? fabu??. I tak narodzi? si? pierwszy pomys? na to, jak LoA b?dzie wygl?da?

2: To teraz pytanie do ciebie. Fani pytaj? si? czy b?d? nawi?zania do wyspy Khorinis, Bezimienego bohatera no i czy spotkamy jakie? znane postaci z Gothica ?

Tak w modyfikacji pojawi si? par? znanych postaci, ale z tego co wiem nie b?dzie ich zbyt wiele. Modyfikacja nie nawi?zuje do wyspy Khorinis ani do Bezimiennego bohater. Jest to zupe?nie nowa historia.

3: Czy w Legend of Ahssun b?d? jakie? legendy, mity lub co? podobnego, np. Szpon Beliara z Nocy Kruka <tutaj podany przyk?ad artefaktu>?

W Legend of Ahssun pojawi si? masa legend, mitów, opowie?ci, ballad o bohaterach. Co do artefaktów pojawi? si? zupe?nie nowe przedmioty o bardzo pot??nej mocy, nowych efektach oraz dzia?aniach.

4: Czy w modzie b?d? jakie? zabawne sytuacje znane nam dobrze z serii Gothic?

Tak, pojawi si? par? naprawd? ?miesznych sytuacji. Tutaj bym radzi? zajrze? do karczmy smile.gif.

5: Niektórzy si? zastanawiaj? kim b?dzie bohater? Jak ju? wiemy <kawa?ek wyjawione na YT> przybywa on do Ahssun po wojnie z orkami. Czy mo?na powiedzie? ?e bra? udzia? w walkach?

Tak, nasz bohater by? niegdy? ?o?nierzem. Zm?czony sta?ymi bitwami z orkami postanowi? odwiedzi? miasto Ahssun.

6: Na jednym z screenów jest g??. I tu do g?owy przychodzi pytanie - czy b?d? nowe potwory na nowej grafice?

Tak, pojawi? si? nowe zwierz?ta - jelenie, sarny, kaczki, kury oraz inne zwierz?ta hodowlane.

7: Czy pojawi? si? nowe zadania typu "Eskortuj kogo?" lub "Obrona danego obiektu przez okre?lony czas" ?

Jak najbardziej. W LoA nawet najbardziej niepozorne zadanie mo?e sko?czy? si? wielkim ko?cem.

8: Jak du?y b?dzie ?wiat gry?

?wiat gry b?dzie takiej samej wielko?ci jak ten z Gothic 2 z t? ró?nic? ?e b?dzie niezwykle dopracowany. Niedawno mieli?my beta testy 1 rozdzia?u i musz? powiedzie? ?e ?adne screeny nie ukarz? pi?kna tego ?wiata.

9: No to nie?le w imieniu G Up gratulujemy udanych testów pierwszego rozdzia?u. Czy planowane s? jakie? nowe rodzaje broni r?cznej, np. w?ócznie lub obuchy, gdy? w Gtohicu pojawi?y si? tylko topory i miecze ?

Tak, moj? prac? jest tworzenie nowych modeli mieczy, ?uków, a z tego co wiem moi koledzy z zespo?u tworz? nowe rodzaje broni oraz uzbrojenia, o których niemo?na mi zbyt wiele mówi?, gdy? nie chcemy aby gracze stracili frajd? z odkrywania nowo?ci.

10: Czy ponowna wojna z orkami to przykrywka na co? wi?kszego czy tylko zwyczajny konflikt?

Tak naprawd? to w krainie panuje konflikt pomi?dzy mieszka?cami, a królem. Dla pozorów król atakuje orków by da? zna? innym królestwom, ?e w ich krainie wszystkie sprawy stoj? po staremu. Niestety, ca?y ten atak na orków nie oka?e si? dobr? rzecz? dla króla...

11: Ostatnio s?ysza?em o numerze jaki by? odwalony przy modzie Czas Zap?aty. Sprawa dotyczy?a plagiatu muzyki. Czy u was komponujecie muzyk? w?asnor?cznie?

Tak, muzyk? komponujemy w?asnor?cznie. Jedn? z muzyk mo?na us?ysze? na naszej stronie internetowej.

12: Orkowie... tu pojawia si? ciekawe pytanie, bo w ko?cu s? znani z podbojów i zabijania. Czy tutaj b?dzie tak samo czy b?d? raczej wygl?da? na spokojn? ras??

Orkowie b?d? si? dzieli? na grupy. Jedni b?d? bardziej sk?onni do ataku, a drudzy mniej. G?ównie zale?y to od przywódcy. O czym mog? powiedzie?, a czego jeszcze nikt nie powiedzia? to to, i? pojawi? si? orkowe kobiety.

13: Ooo ciekawe, orkowe kobiety... z ch?ci? je zobaczymy.
Czy planujecie zrobi? jakie? lekkie modyfikacje co do grafiki, np. Realistyczne wodospady?

No có?. Sam proponowa?em takie zmiany, ale to co zobaczy?em w beta testach zszokowa?o mnie. Nie ma wprawdzie tak efektownych wodospadów jak te w Czasie Zap?aty, ale wyró?nia si? innymi cechami.

14: Je?li chodzi o legendy ?wiata Ahssun to jest jaka? szczególnie warta uwagi?

Tak, b?dzie legenda o piracie i o jego wielkim skarbie który zosta? ukryty gdzie? w pobli?ach Ahssun. Wi?cej nie mog? zdradzi?.

15: Wielu fanów zastanawia si? dlaczego rok po premierze moda b?dzie polonizacja no oraz czy b?dzie dubbing, czy tylko napisy?

Dlaczego rok po premierze? Skrypty s? bardzo d?ugie i troch? mi to zajmie. Nad polonizacj? pracuj? jak na razie sam. Czy b?dzie dubbing? To dobre pytanie. ?wietnie by by?o gdyby by? ,ale w?tpi?, i? znajd? oko?o 1000 osób.

16: Czy b?d? gildie esencje dobrze nam znane z Gothiców? Je?li tak, to mo?esz zdradzi? chocia? jedn? z nich i co b?dzie trzeba zrobi? by do??czy? ?

W Legend of Ahssun bardziej poszli?my na oryginalno??. Wi?kszo?? gildii jest zupe?nie nowa. Raczej nie b?dzie starych, dobrych gildii z Gothicka, ale kto wie...? System do??czania b?dzie praktycznie taki sam. Zmieni si? par? drobiazgów, np. mo?emy zosta? na si?? wci?gni?ci do gildii, ale wi?kszych zmian nie b?dzie.

17: Czy bohater b?dzie móg? za?o?y? rodzin??

Nie. S?dzimy i? gdyby by?a taka mo?liwo??, a chcemy postawi? na realistyk?, bohater musia?by wy?ywi? rodzin?, pracowa? za marne grosze. Nie, zak?adania rodziny nie b?dzie.

18: B?dzie mo?liwo?? walki dwoma mieczami?

Tego bym nie chcia? zdradza? ,ale mog? powiedzie?, i? pojawi? si? nowe style walki.

19: Ostatnie pytanie. Czy bohater b?dzie posiada? jakich? przyjació? lub wrogów?

W modyfikacji zawsze b?dzie czas by nawi?za? nowe przyja?nie i by naby? nowych wrogów. Na pocz?tku b?dziemy sami jak palec, a ludzie którzy b?d? wydawa? si? mili oka?? si? tak na

Oto linki do paru screenów:

http://gothic.new-empire.net/viewpic.php?picid=128
http://gothic.new-empire.net/viewpic.php?picid=129
http://gothic.new-empire.net/viewpic.php?picid=130
http://gothic.new-empire.net/viewpic.php?picid=131
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anteaus
post Aug 24 2009, 10:33 PM
Post #3


Szkodnik
***

Group: Members
Posts: 84
Joined: 4-January 09
From: wWa
Member No.: 65
Nr GG: 195388Dodaj do wypowiedzi imi?/nick w?a?ciciela, na wypadek gdyby kto? si? chcia? czepia? ^^
Poza tym chyba dobrze napisane, a sam mod ciekawy. Kury, jelenie o.O
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cham
post Jan 17 2010, 01:41 PM
Post #4


Szkodnik
***

Group: Members
Posts: 123
Joined: 1-January 10
From: ValleyOfTheDeath
Member No.: 2,901Dobry wywiadzik! 5/5
Bardzo ciekawe te screeny, a szczególn? uwag? zwróci?em na model tego Creepera. (Nowe potwory hmm) smile.gif


--------------------

Jam cz??ci? tej si?y, która wiecznie z?a pragn?c, wiecznie dobro czyni.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 15th December 2019 - 23:10