IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

8 Pages V   1 2 3 > » 

Smolo
Posted on: Feb 18 2013, 07:14 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Motyw z uderzeniem wiatru, lub Baseballem by?y ju? omawiane wiele razy... Je?li jest tak ?atwo na normalu to radz? próbowa? na trudnym, ja w?a?nie gra?em na tym poziomie. Jest naprawd? ci??ko, z tym ?e ja nie wykorzystywa?em ?adnych kodów, ani bugów, bo dla mnie korzystanie z bugów jest jak u?ywanie Cheatów...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #20493 · Replies: 2 · Views: 2,726

Smolo
Posted on: Jan 21 2013, 09:27 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Dawno, dawno nie gra?em w MT, ale co? tam mi si? przypomina, ze chyba by? jaki? portal w Podziemnym ?wiecie jakby na dachu ruin jakiego? budynku, gdzie by?o kilku zombie i jakie? szkielety... Pami?tam, ?e by? w P? te? jaki? kryszta? na jakby takim stojaczku czy jako? tak, je?li nie dasz rady go wzi?? to spróbuj mo?e telekinez?(namierzasz, odwo?ujesz czar i szybko dusisz, przytrzymujesz Ctrl, ?eby nie zgubi? targetu i potem strza?ka w gór? i bierzesz go - taki fajny trik tongue.gif). Je?li nic nie pomog?em, to poczekaj na odpowied? kogo? innego, lub przeczytaj solucj?. Mo?esz te? sprawdzi? w internecie: Youtube->zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice i poszukaj odcinków z Podziemnego ?wiata...
Aha gada?e? z ni? o Ogniono?cy(tak chyba si? nazywa?), lub zabi?e? go?
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #20384 · Replies: 1 · Views: 2,396

Smolo
Posted on: Nov 21 2012, 03:54 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Niestety ju? nie pami?tam jak to by?o z tym questem... Poczekaj na odpowied? Bruce'a, albo mo?e zajrzyj do solucji...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #20274 · Replies: 4 · Views: 3,694

Smolo
Posted on: Oct 16 2012, 03:11 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Ja czekam na mod Czas Zap?aty do GI i mod Z?ote Wrota do GIINK(w którym swoj? drog? udzielam g?osu kilku postaciom w dubbingu tongue.gif nad którym aktualnie pracuj?. Przy okazji potrzebuj? kobiecych g?osów, wi?c je?li chcesz mo?esz wys?a? próbki g?osu na dubbingzw@gmail.com, szczegó?y na stronie themodders.org).
  Forum: Saga Gothic · Post Preview: #19051 · Replies: 39 · Views: 854,824

Smolo
Posted on: Oct 10 2012, 03:03 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Wywal wszystkie potrzebne sk?adniki(w tym rud?) na ziemi? i podnie? je spowrotem. Powinno zadzia?a?...
  Forum: Problemy · Post Preview: #17113 · Replies: 10 · Views: 3,894

Smolo
Posted on: Sep 13 2012, 04:13 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Wiem, ?e nikt nie jest nieomylny, lecz nie b?de wyra?a? jakie? wielkiej skruchy, bo prawda jest taka, ?e sam zacz??e?. Ka?dy napisa? po jednym po?cie bez wyzwisk w Twoim kierunku, lecz niestety pó?niej przeobrazi?e? to w pe?n? bluzgów debat?. Trudno.

Przykro mi, ?e masz tak smutne prze?ycia, ale nie pisa?em tego, ?eby Ci? zdo?owa?. To o bia?aczce to akurat przyk?ad z mojego ?ycia sad.gif . By?em jeszcze na pogrzebach 2 dobrych znajomych, z którymi pi?em nie raz na melan?ach. Tak wi?c nikt nie ma lekko.

Rodzin? i ziomków kocham i szanuj?, a na leszczy mam wyjebane. Tak, jestem zimny, jak ca?y ten ?wiat. Wol? by? wilkiem ni? owc?.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #15046 · Replies: 39 · Views: 29,517

Smolo
Posted on: Sep 12 2012, 07:15 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


To ty szczeniaczku jeste? po?miewiskiem, bo wszyscy si? z Ciebie ?miej?, a nie ze mnie. Spójrz chocia?by na to forum - kto tu niby Ci? szanuje? Nikt. Jeste? zwyk?ym trollem i nic wi?cej. Wyjd? na ulice i powiedz to ludziom w twarz, a nie zgrywasz kozaka na forach. To ja mam respekt u ludzi wokó?, a z Ciebie wszyscy zawsze si? ?miali, dlatego tak Ci? to zabola?o, ?e powiedzia?em Ci prawd? o Tobie. Masz trudny charakter, my?l? si? ?e nie masz przyjació? ani dziewczyny, jedyne co masz to jaka? tam szcz?tkowa wiedza. Próbowa?e? si? ni? wybroni?, ale niestety nie wysz?o biggrin.gif. Dlatego tak si? wkurwi?e?, bo zosta?e? zmia?d?ony i nie umiesz si? pogodzi? z pora?k?. Jak wiadomo dzieci nie umiej? przegrywa?. U?ywasz s?ownicwa, którego ja u?ywa?em w 6 klasie podstawówki i powtarzasz si? bez lepszych argumentów. I ty masz cz?owieku 23 lata? haha To jaki? ?art. Najwy?ej fizycznie, ale umys?owo jeste? cofni?ty do gimnazjum. Uwierz mi, ?e mog? z Tob? i?? na jakikolwiek test inteligencji i mog? si? za?o?y? o wszystko, ?e wygram. Mo?emy i?? zagra? w jakiekolwiek gry logiczne, chocia?by szachy czy uk?adanie kostki Rubika smarkaczu. Nie broni? Ci krytyki, bo ka?dy ma do tego prawo, ale tylko je?li ma jakie? porz?dne uzasadnienie. Je?li Ty wyja?niasz to tym, ?e to jest gra i ?e masz do?? chamstwa na podwórku to nie mamy o czym rozmawia? smile.gif.

CYTAT
Klimat polskiego wi?zienia do gry osadzonej w klimatach fantasy? Tego si? po prostu nie robi.


A kto kurwa decyduje co si? robi, a co nie. W grach, jak i w filmach panuje "wolna amerykanka", ka?dy umieszcza w nich co chce. Nikt nikomu nic nie zabrania. Wa?ne, ?eby film/gra zarobi?/a na siebie, lub w przypadku darmowych produkcji zdoby?a wi?kszy rozg?os. W Wied?minie przeniesiono polski syf do gry, a gra cieszy si? ogromn? popularno?ci?, ale Ty oczywi?cie wiesz wszystko najlepiej. I nie mów do mnie ch?opczyku, bo mam wi?cej lat ni? Ty.

CYTAT
Je?li jakim? cudem usun?liby?cie przekle?stwa, to grywalno?? nie ucierpia?aby. Gwarantuj?.


Ale je?li do?o?yliby ich wi?cej to przyby?oby fanów klimatu Wied?mina.

CYTAT
Ja nie boj? si? brutalnej rzeczywisto?ci. Nie wiesz co przeszed?em w ?yciu wi?c nie pierdol.


Skoro mówisz, ?e jeste?my sprawcami w?asnych nieszcz??? to musia?e? cz?sto robi? g?upoty w swoim ?yciu je?li jeste? tak do?wiadczony przez ?ycie i mówisz, ile to nie przeszed?e?. Czyli jednak nie jeste? taki m?dry za jakiego si? uwa?asz. A tak wogóle to gówno prawda, nie wiadomo jakie wygórowane mo?esz mie? ambicje, a wystarczy usterka w samochodzie/poci?gu/samolocie nie z Twojej winy. Jak zginie Ci najbli?szy ziomek(o ile go masz) na bia?aczke to pojmiesz to. Czytaj?c Twoje posty nadal podtrzymuje, ?e huja wiesz o ?yciu.

CYTAT
Solidarno?? dzisiaj robi protesty na które przychodzi maks. kilka tysi?cy ludzi...


A by?e? chocia? raz na pikiecie jak ja chocia?by ostatnio na prote?cie przeciwko ACTA w Poznaniu, lub w innym mie?cie?

CYTAT
Z tego zdania bije brak logiki. O czym tu w ogóle napisa?e?, bo nie bardzo rozumiem.


Jak nie wiesz, ?e s?owo fikcyjny oznacza równie? wymy?lony, nierzeczywisty, nierealny, to nie dziwi? si? ?e nie rozumiesz t?paku. Jak ju? napisa?em, jeste? sko?czony, próbujesz si? wybroni?, lecz n?dznie Ci to wychodzi. Suma sumarum to Ty zawsze wiesz wszystko najlepiej, Ty zawsze jeste? pierwszy, najlepszy i najm?drzejszy. Z Twoich s?ów wynika, ?e wszyscy ludzie wokó? to plebs, sko?czeni idioci. No to powodzenia w ?yciu. Koniec dyskusji. Uko?cz jak?? szko??, mo?e wtedy porozmawiamy. ?egnam. biggrin.gif
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #15032 · Replies: 39 · Views: 29,517

Smolo
Posted on: Sep 11 2012, 03:05 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


CYTAT
Smolo - po przeczytaniu Twojego posta stwierdzam co nastepuje: masz co? z rycerza... zakuty ?eb! Naucz si? czyta? ze zrozumieniem dzi?ciole i wtedy bierz si? za dyskusj? z kim? kto jest na wy?szym poziomie inteligencji ni? Ty.
?e mo?na zrobi? genialnego moda bez wulgaryzmów. Dotar?o, czy musz? znowu t?umaczy??


Nie jestem ptakiem i rycerzem to po pierwsze, a po drugie sk?d ty kurwa mo?esz wiedzie?, ?e masz wy?szy iloraz. Bez problemu móg?bym z Tob? startowa? w jakichkolwiek testach, bez obawy, ?e przegram. Jestem ciekaw jakie to niby szko?y uko?czy?e?? haha I to ty nie umiesz czyta?, ze zrozumieniem, nie masz ?adnych argumetów ch?optasiu. Po prostu jeste? sko?czony.
A nie rozumiesz, ?e mo?na zrobisz jeszcze bardziej genialnego moda z wulgaryzmami? Dotar?o?

CYTAT
obra?anie od sko?czonego idioty twórcy dialogu, gdzie na porz?dku dziennym wsz?dzie s?ycha? piw, a nie butelek piwa jest co najmniej nietaktowne.
Nawet w "Psach", aktorzy u?ywali wulgaryzmów zgodnie z zasadami j?zyka polskiego. Nietaktowne jest czytanie postów bez zrozumienia.
To tak jakby? wys?a? list do Williama Friedkina, ?e w Egzorcy?cie z 1973 roku by?o za du?o przekle?stw, które nadpsu?y biggrin.gif klimat filmu. Morderstwa, elementy gore, op?tanie przez szatana owszem, ale po co te przekle?stwa, które zupe?nie nie pasuj? do klimatu op?ta? tongue.gif
Nie ogl?da?em, bo te komercyjne filmy o op?taniach to kompletna bujda. Gdyby? zag??bi? si? w temat, wiedzia?by? dlaczego tak mówi?.


Ja pierdole. ?al. We? ty u?uj lupy, bo wida? kto nie umie czyta? ze zrozumieniem. Wida?, ?e nie zrozumia?e? aluzji tongue.gif

CYTAT
Kiedy zrozumiesz, ?e wszystko powinno ko?czy? si? hepi endem? Nic nie ko?czy si? szcz??liwie, tylko z naszego powodu. Jeste?my sprawcami w?asnych nieszcz???. Je?li tego nie rozumiesz to naprawd? nie znasz si? na ?yciu.
Polacy kradn?, pij? i przeklinaj?, bo s? leniwymi idiotami, którym nie chce si? ruszy? dupy do uczciwej pracy. A nawet jak ju? maj? dobrze p?atn? prac? to i tak kradn?. Nie mów o rzeczach których nie znasz, bo dajesz ?wiadectwo w?asnego idiotyzmu. Mówi?c o ?yciu, b?dziesz nadal si? pogr??a?.
Sk?d wiesz, ?e nie mam ?licznej ?ony i dwójki dzieci? Ignorant.


Twoje odpowiedzi tylko potwierdzaj?, ?e jeste? jeszcze dzieciaczkiem. Mówi?c o ?yciu tylko prze?wiadczasz nas, ?e nic o nim nie wiesz. Sk?d wiem, ?e nie masz dzieci i ?ony? Bo to po prostu "bije" z twoich postów. Interesuj? si? troch? psychologi?. Da si? to wyczu?. Jak podro?niesz troch? i b?dziesz wiedzia? wi?cej o ?yciu to zrozumiesz.

CYTAT
W grach RPG rzeczywisto?? jest fikcyjna. Nie przenosi si? klimatu blokowiska, albo grypsery wi?ziennej, do gry osadzonej w ?redniowiecznym ?wiecie fantasy. Zatrudnij si? w jakiejkolwiek firmie tworz?cej gry, a wyrzuc? Ci? stamt?d na kopach.


A nie przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e mo?e Poziomki wbrew twojej regule, w?a?nie chcia?y przenie?? klimat ulicy do fikcyjnej gry, ?eby w?a?nie nie by?a a? tak fikcyjna? Ja nie mam czasu tworzy? gier, mam swoje zaj?cia, wi?c nie b?de si? tam zatrudnia?. Mo?e ty si? zatrudnij jak jeste? taki dobry...

CYTAT
Wulgaryzmy mog? zawiera? si? w klimacie gry, ale nigdy nie stanowi? kluczowej atrakcji. Trzeba by? t?pym os?em, ?eby tego nie zrozumie?.


No w?a?nie w tym modzie pasuj? jak najbardziej, a nawet jest ich zbyt ma?o sad.gif Tworz? klimat razem z ca?? fabu?? sprawiaj?c wra?enie, ?e jest si? naprawd? w koloni karnej pe?nej psychopatów. Trzeba by? wywy?szaj?cym siebie kujonem nie lubianym przez innych uczniów w klasie, ?eby tak si? ba? naszej codziennej brutalnej rzeczywisto?ci. Dlatego pewnie z tak? zaci?to?ci? krytykujesz kln?cych ludzi w ko?o, bo ich nienawidzisz za to, ?e si? z ciebie ?miej? w gimnazjum. Pomimo, ?e mo?e si? lepiej uczysz ni? oni to nic nie mo?esz im zrobi?. Próbujesz wy?adowa? si? swoj? niby wielk? wiedz? na forach, ale tak naprawd? jeste? tylko marn? imitacj? geniusza. Przyznaj racj?, ?e tak jest i powiedz szczerze ile masz naprawd? lat ch?opczyku.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #15017 · Replies: 39 · Views: 29,517

Smolo
Posted on: Sep 11 2012, 04:12 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


CYTAT
Zobacz jakikolwiek film i powiedz mi gdzie mówi?: "Przynie? mi 150 piw/mlek/winogron/pomidor/czy co tam kurwa jeszcze". Nigdzie!


Siekacz nie pisa? o piwach/mlekach/winogronach... w filmach, tylko o wulgaryzmach w filmach. Skoro dla Ciebie "najebany" to ostre przekle?stwo to rzeczywi?cie w wi?kszo?ci polskich filmów kln? cz?sto.

CYTAT
No w?a?nie... U?ywali innych s?ów. Wi?c u?yj tych innych s?ów, aby odda? klimat. O to tylko chodzi.


A po jakiego huja ma u?ywa? tych innych s?ów. Musieliby wtedy wszystkie dialogi przerobi? na staropolskie, a nie tylko przekle?stwa - co doprowadzi?oby do tego, ?e ludzie nie rozumieliby o co chodzi w questach, a tym samym mod straci?by na grywalno?ci/popularno?ci. A jak wiadomo popyt tworzy poda?. Z wi?ksz? ilo?ci? wulgaryzmów podejrzewam, ?e przyci?gn??oby to nawet wi?ksz? ilo?? graczy, a mod by?by zbli?ony bardziej do rzeczywisto?ci jak to powinno mie? miejsce w grach RPG. Z reszt? przekle?stwa stosuje si? w konkretnym celu, s?ysz?c jaki? nieznany mi staropolski wulgaryzm, ju? nie by?by wulgarny, a przecie? musz? by?, ?eby przekaza? emocje w pe?nym agresji ?wiecie. Nigdy nie bi?e? si? z kim?? Nigdy nie krzycza?e? na kogo?? Agresja zawsze jest wulgarna.... Realizm ch?opie.

CYTAT
Chodzi mi o strasznie ra??cy, wr?cz wie?niacki sposób mówienia o wi?kszej ilo?ci butelek piwa, przez niektórych NPC-ów. Np. Komar mówi co? w stylu: "przynie? 150 PIW". Jest to niepoprawna forma i strasznie razi. Tak si? po prostu nie mówi po polsku kurwa.


"Z du?ej litery"(du?? liter?), "ilo?? mieszka?ców"(liczba mieszka?ców), "w ka?dym b?d? razie"(w ka?dym razie), te? nie jest poprawne, a jednak ludzie tak mówi? i brzmi to ca?kiem przyzwoicie. J?zyk potoczny rz?dzi si? swoimi prawami. Szczerze mówi?c, pierwszy raz us?ysza?em, ?e mówi si? 150 butelek piwa, a nie 150 piw. Gdzie ty ?yjesz? U Czartoryskich tongue.gif? Podejrzewam, ?e wymawia "150 piw" z pewno?ci? 90, jak nie 99% Polaków, zarówno pro?ci jak i wykszta?ceni ludzie. Wi?c sk?d ten "wie?niacki sposób mówienia"? Czy?by wszyscy mieszkali na wsi? Zrób bezstronn? sonde uliczn?, bez podpowiedzi, jestem ciekaw ile osób powie tak jak ty. Co nie znaczy, ?e mamy nie piel?gnowa? naszego pi?knego ojczystego j?zyka. Jednak na tak du?? ilo?? ró?nego rodzaju b??dów, doczepiaj?c si? tylko tych piw i przekle?stw chcia?e? pokaza?, ?e co? ?e jaki to nie jeste? inteligentny i kulturalny(chocia? ostatnio zacz??e? sypa? kl?twami jak z zespo?em Tourette'a), ?e tak to Ci? urazi?o. ?wiat taki nie jest, a tym bardziej osadzeni wi??niowie w koloni.

CYTAT
Chyba jeste? ograniczony, bo nie rozumiesz, ?e próbuj? podj?? temat konstruktywnej krytyki. Ka?dy twórca musi si? oswoi? z krytyk?. Czy to piosenkarz, pisarz czy malarz, a nawet twórca modów.


Ten b??d z piwami to jeszcze zrozumiem, cho? nie w pe?ni, bo obra?anie od sko?czonego idioty twórcy dialogu, gdzie na porz?dku dziennym wsz?dzie s?ycha? piw, a nie butelek piwa jest co najmniej nietaktowne. Je?li chodzi o przekle?stwa, gdzie tu niby ta konstruktywna krytyka.
To tak jakby? wys?a? list do Williama Friedkina, ?e w Egzorcy?cie z 1973 roku by?o za du?o przekle?stw, które nadpsu?y biggrin.gif klimat filmu. Morderstwa, elementy gore, op?tanie przez szatana owszem, ale po co te przekle?stwa, które zupe?nie nie pasuj? do klimatu op?ta? tongue.gif Czy nie rozumiesz meritum, ?e taka mog?a by? koncepcja re?ysera na ten film, ?e wszystko razem tworzy jedn?, spójn? ca?o??. Taki re?yser, by wogóle nie odpowiedzia?, albo by ci? wy?mia?. To taka ma?a aluzja do tego tematu. Masz szcz??cie, ?e wogóle Poziomki z tob? polemizuj?.

CYTAT
Ma nie przeklina?, bo to jest gra, a nie cela z grypsuj?cymi, t?pymi peda?ami. Te przekle?stwa psuj? ca?y klimat gry. Wcale nie oddaj? klimatu kolonii karnej.
Kolego... huja to Ty wiesz o ?yciu. Nie b?d? mówi? dlaczego, bo i tak nie zrozumiesz. Je?li wyznacznikiem wiedzy o ?yciu s? wulgaryzmy, to wspó?czuj?...


Kryminali?ci rzadko co czytaj? ksi??ki i rzadko s? wykszta?ceni. Oryginalna pierwsza cz??? Gothic by?a za grzeczna, bo twórcy spodziewali si?, ?e mog? gra? te? w ni? dzieci. Podobnie zrobi?o Poziomkaz, bo pocz?tkowo jak mówi? Siekacz mia? by? to mod tylko i wy??cznie dla doros?ych, a jak wiadomo "Life is brutal" czy to w s?owie czy w czynie. Dzieci nie maj? o tym zielonego poj?cia, bo ?yj? w beztrosce i naogl?dali/naczytali si? "kolorowych opowie?ci", gdzie wszystko ko?czy si? "happy endem". ?ycie to kurwa nie bajka. Jak my?lisz dlaczego Polacy tak du?o przeklinaj?, pij?, kradn?, itd.? Bo jest tu kurwa jeden wielki burdel. Jeszcze si? nas?uchasz i samemu naklniesz w swoim ?yciu. Jak to mówi? Wiesiek "Polityka i seks sprowadzaj? si? w?a?ciwie tylko do jednego: pieprzenia." Moim zdaniem twórcy moda zrobili to "po swojemu" i chcieli w?a?nie ten polski syf przenie?? do modyfikacji, by by?o bardziej realnie, ?eby przeci?tna m?odzie?, lub ludzie doro?li(chodzi?em do liceum gdy wysz?a "jedynka") bardziej uto?samiali si? z postaci? w grze. A jak wiadomo jest tam kolonia karna, gdzie zsy?ano najgorszych przest?pców, wi?c j?zyk tam powinien by? jak najbardziej "brudny" z du?? ilo?ci? kurew i ró?nej ma?ci b??dów j?zykowych. Przecie? to w wi?kszo?ci plebs, nie?

CYTAT
Poda?em przyk?ady, jak mo?na rozwi?za? problem wulgaryzmów...


A nie przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e twórcy nie chc? rozwiazywa? Twojego problemu, wed?ug Twojego "widzimisi?". Jeste? pierwszym, któremu to przeszkadza i my?lisz, ?e specjalnie dla Ciebie, b?d? co? robi?. Poza tym jeste? sam, a w demokracji decyduje wi?kszo??. My?lisz, ?e ca?y ?wiat kr?ci si? tylko wokó? Ciebie. Wielki uczony si? znalaz?. We? napisz ksi??ke, mo?e profesor Miodek przeczyta smile.gif Huja wiesz o ?yciu. Sko?cz najpierw gimnazjum i znajd? dziewczyn?, wtedy wy?adujesz swoje frustracje w ?ó?ku, chocia? która chcia?aby takiego sobka?
A jak Ci si? co? nie podoba, to we? nie graj, albo zbierz Team i stwórz w?asnego moda bez "nadpsucia" klimatu smile.gif. Chocia? mog? si? za?o?y?, ?e nie gra?oby w niego wi?cej osób ni? w MT. Powodzenia biggrin.gif
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #15011 · Replies: 39 · Views: 29,517

Smolo
Posted on: Sep 9 2012, 05:10 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


CYTAT(tommygun15 @ Sep 8 2012, 08:34 PM) *
Chodzi mi o strasznie ra??cy, wr?cz wie?niacki sposób mówienia o wi?kszej ilo?ci butelek piwa, przez niektórych NPC-ów. Np. Komar mówi co? w stylu: "przynie? 150 PIW". Podobnie ra?? przekle?stwa. Saga Gothic przyzywczai?a nas do tego ?e nie ma tam przekle?stw ci??szych ni? "cholera". Kwestia wypowiadana przez Muzyka w karczmie Siekacza: "je?li nie b?d? naje...any to mo?e co? za?piewam" napawa mnie obrzydzeniem. Bardzo prosz? o poprawienie tych dialogów jesli to jeszcze mo?liwe.


Postaram si? odpowiedzie? od razu na dwie dr?cz?ce Ci? kwestie. Mod Mroczne Tajemnice mia? wprowadzi? klimat prawdziwej koloni karnej, na ka?dym kroku mia?o si? do?wiadcza?, ?e jest si? w wi?zieniu, a nie "na wolce" i to im si? uda?o. Szczególnie to wida? na pocz?tku gry, gdzie traktuj? nas jako "?wierzaka". Moim zdaniem nawet jest za ma?o przekle?stw i za du?o etosu i poprawno?ci j?zykowej. Przecie? to kurwa bandyci, k?amcy, mordercy, z?odzieje, gwa?ciciele, itp. Sk?d taki z?odziejaszek ma wiedzie?, ?e cholera smile.gif mówi si? 15 butelek piwa, a nie 15 piw i czemu ma kurwa nie przeklina? do huja laugh.gif . Pozdrawiam
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #14930 · Replies: 39 · Views: 29,517

Smolo
Posted on: Sep 8 2012, 06:54 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Chcia?bym pomóc, ale szczerze ju? nie pami?tam, bo to by?o dawno. Co? tam mi ?wita w g?owie, ?e by? prze??cznik, po czym otwiera?a si? krata, a tam by? jaki? kole? do pokonania na mostku w drodze do ?wiec?cego teleportu na zewn?trz.

Wi?cej grzechów ju? nie pami?tam tongue.gif
Osobi?cie mia?em bardzo ma?o bugów/prawie wogóle, nie wiem od czego to zale?y czy od wersji ?ci?gni?tej gry czy stosowania kodów przez innych....
  Forum: Problemy · Post Preview: #14638 · Replies: 4 · Views: 2,717

Smolo
Posted on: Sep 3 2012, 10:16 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Nie. To jest b??d. B?dzie naprawiony w najnowszym patchu, który nie wiadomo kiedy wyjdzie. Wystarczy, ?e po uwa?eniu napoju zapiszesz gre, a potem zrobisz wczytaj i wszystko dzia?a smile.gif
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13898 · Replies: 1 · Views: 3,257

Smolo
Posted on: Aug 27 2012, 03:23 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Jak masz kr?gi to te? bry?? lodu... No niestety tak jest, te? to zauwa?y?em, ?e nie atakuje bez dra?ni?cia beziego sad.gif
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13828 · Replies: 2 · Views: 1,427

Smolo
Posted on: Aug 27 2012, 03:17 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


CYTAT(Insipiens @ Aug 25 2012, 11:56 PM) *
Z jaszczurami trzeba walczy? w taki sposób, aby spycha? je tymi atakami (nawet je?li s? blokowane) na ró?ne przeszkody typu drzewa, ska?y, itp. Generalnie na takie, na które si? nie da wdrapa?. Wtedy taki jaszczur nie ma gdzie ucieka? i nie mo?e Ciebie zablokowa?.

Co do walki z lud?mi, to ja przez ca?? gr? walczy?em tylko z Lee, aby zdoby? jego topór (praktycznie najlepszy na pocz?tek gry). Je?li komu? si? u?miecha t?uczenie ca?ych obozów, aby zdobywa? exp.


Co do 1 to nie jest jaki? wielki bug, m?drze walczy? to równie? spychanie przeciwnika na przeszkody. Dobrze te? jest wyczeka? moment jego ataku i wtedy samemu atakowa?, lub jak najszybciej podlecie? od boku do jaszczura i zadawa? szybkie ciosy zanim si? obróci, to te? ?adnie pada?y. Ale najlepiej jednak wola?em powalczy? w bezpo?rednim pojedynku, stosuj?c ró?ne techniki, np. krok do ty?u i kontratak, odskoki w bok, lub kombinacje z blokiem.

Co do 2: Ja w?a?nie walczy?em z ka?dym je?li by?a taka mo?liwo??, ale tylko do og?uszenia(bez zabijania - uwaga po zabiciu ilu? tam ludzi otrzymujemy specjalizacje w zabijaniu ludzi i niestety ju? nie idzie ich og?usza?), a potem w IV czy V rozdziale zabija? z kuszy, lub z magii(2xdo?wiadczenie za ka?dego cz?owieka). Wiesz na poziomie trudnym, robi?em to wszystko w I rozdziale i z tego co pami?tam mia?em chyba 20 albo 21 lvl, a niestety nie mia?em jeszcze poj?cia, o strasznym u?atwieniu jakim jest napój z rudy w II rozdziale. Dlatego te? nie chcia?em go nadu?ywa? i zaledwie 3 razy po 40 PN go zrobi?em.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13827 · Replies: 48 · Views: 25,692

Smolo
Posted on: Aug 23 2012, 09:34 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Moim zdaniem nie powinno by? wogóle napoju z rudy, bo przez niego zrobi?o si? za ?atwo. Mo?e zamiast tego z kilka questów podnosz?cych o dok?adnie 1 lv, niezale?nie od poziomu który masz...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13809 · Replies: 48 · Views: 25,692

Smolo
Posted on: Aug 19 2012, 08:21 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Do wcze?niejszych postów doda?bym, ?e z ka?dym stworem walczy si? inaczej. Jak opanujesz dobrze walk? mieczem(kiedy zadawa? ciosy/kiedy blokowa?) to wygrasz zawsze, je?li oczywi?cie przebijesz pancerz stworze?. Podpowiem, tylko ?eby du?o inwestowa? w si??...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13711 · Replies: 48 · Views: 25,692

Smolo
Posted on: Aug 19 2012, 08:12 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


No pami?tam, ?e by?a taka nazwa broni. Ja zbiera?em wszystko co tylko mo?liwe, tak?e pod koniec gry broni mia?em tyle, ?e bardzo d?ugo trwa?o zanim zszed?em na sam dó? tabelki z broni?. Taki ju? mam, ?e lubie chomikowa? tongue.gif
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13710 · Replies: 4 · Views: 2,328

Smolo
Posted on: Aug 17 2012, 03:21 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


By?em na tej skarpie, ale ju? nie pami?tam jak tam wskoczy?em(chyba z ze szczytu wie?y), a nie chce mi si? uruchamia? gry, ?eby to sprawdza?. Ja wlaz?em do pomieszczenia za ?ni?cym jako pierwszy i to bez ?adnych kodów.... Ja czyta?em wszystkie ksi??ki w grze, bo by?y naprawd? ciekawie napisane. Wogóle fabu?a, piosenki, dialogi i w?a?nie takie smaczki jak ksi??ki/kartki to Majstersztyk twórców MT.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13701 · Replies: 4 · Views: 2,328

Smolo
Posted on: Jun 14 2012, 05:43 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


O ile dobrze pami?tam, to wymagane do za?o?enia kuszy by?o ile? tam zr?czno?ci(zale?y jaka), natomiast to si?a odpowiada?a za obra?enia zadane z kuszy(logiczne - naci?gni?cie ci?ciwy). Z ?ukiem chyba by?o - wymagana zr?czno?? i obra?enia te? zr?czno??, ale mog? si? myli?...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13571 · Replies: 5 · Views: 1,782

Smolo
Posted on: Jun 11 2012, 10:26 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Nie mam ju? pomys?ów, u?yj opcji szukaj, mo?e znajdziesz jeszcze jaki? patent na ten problem...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13555 · Replies: 8 · Views: 16,450

Smolo
Posted on: Jun 11 2012, 03:39 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


To by?o wuchte razy omawiane na forum. Z tego co pami?tam pomaga?o zapisanie i potem wczytywanie gry przed samym wyj?ciem z kopalni i wychodzenie z niej, a? odniesie skutek, ?e nie b?d? atakowa?. A je?li to nie pomo?e, to wczytanie gry przed wej?ciem do kopalni, zrobienie jeszcze raz wszystkiego w ?rodku i wyj?cie...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13552 · Replies: 8 · Views: 16,450

Smolo
Posted on: Jun 9 2012, 04:14 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Hhhm. Je?li masz szybki net, to 1 Gb nie powinien si? d?ugo ?ci?ga?...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13543 · Replies: 10 · Views: 2,978

Smolo
Posted on: Jun 9 2012, 04:35 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Odinstaluj wszystko. Zainstaluj gre, moda(tylko 2.02), gothicstarter, ale nie instaluj innych modów(tylko MT). Prawdopodobnie pomo?e...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13538 · Replies: 10 · Views: 2,978

Smolo
Posted on: Jun 5 2012, 11:09 PM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Jest du?o rozmów na temat tego problemu. U?yj opcji "szukaj"...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13501 · Replies: 5 · Views: 2,066

Smolo
Posted on: May 23 2012, 12:03 AM


Stra?nik
****

Group: Razem Si?a
Posts: 221
Joined: 27-March 09
From: Wielkopolska
Member No.: 657


Gniewna stal - obra?enia 88, wymagana si?a 66. Nawet je?li si?y masz 95 to Twoje obra?enia wynosz? 183 = s?abo. Ja w I rozdziale na poziomie trudnym mia?em 21 lvl, Topór Lee(150 obr.) i si?y co? ko?o 150-160 chyba. Z tego co pami?tam w Gothicu wyst?puj? chyba zwoje takie jak lodowy pocisk, lodowa fala, ognisty pocisk i ognista burza biggrin.gif
Królowa Pe?zaczy mia?a chyba pancerz 200, wi?c obra?enia powy?ej zadawa?y jej rany i chyba lepiej dzia?a?y kusze i magia, ale mog? si? myli?.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #13467 · Replies: 9 · Views: 2,742

8 Pages V   1 2 3 > » 

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

Lo-Fi Version Time is now: 23rd February 2020 - 00:40